Privacy statement

Doeleinden van gebruik

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: De acceptatie van uw bestelling; telefonisch contact of contact via email, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; om goederen en diensten bij u af te leveren; relatiebeheer; het nakomen van wettelijke verplichtingen; uitvoering van overige overeenkomsten met u.

MieMosa Designs bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, maximaal 2 jaar. Wanneer er facturatie plaats heeft gevonden bewaren wij uw gegevens 7 jaar t.b.v. van onze administratie op verzoek van de Belastingdienst.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Bijvoorbeeld uw trouwdatum of andere tekst welke wij op uw verzoek op een gravure moeten leveren.
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer, indien een betaling is uitgevoerd

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan MieMosa Designs samenwerkende partners, zoals webbouwers en verzendmaatschappijen inschakelen. In verband daarmee kan MieMosa Designs persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen MieMosa Designs, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

MieMosa Designs gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierdoor is deze informatie tegen onbevoegd gebruik beveiligd.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuwe producten en andere informatie. Via een formulier op deze website kan jij je e-mailadres toevoegen aan de lijst van abonnees toevoegen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kan afmelden, tevens kan jij je afmelden door een mail te sturen naar info@miemosa-designs.be Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt alleen aan derden verstrekt waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben.

Uw rechten

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen door een mail met uw verzoek te sturen naar info@miemosa.designs.be.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met MieMosa Designs, info@miemosa-designs.be.

Cookies

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Met behulp van cookies zorgt MieMosa Designs er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je en zorgen dat de website goed werkt.

Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies worden geplaatst. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én onze commerciële belangen zoveel mogelijk waarborgen.