Terugbetaal- en retourneringsbeleid

 

Retourneren

Indien U, via de webshop van MieMosa Designs, een artikel uit de collectie heeft aangekocht heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief orderverzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar MieMosa Designs zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@miemosa-designs.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Zoals in de Algemene Voorwaarden staat omschreven;

De producten die MieMosa Designs levert zijn maatwerk. Hierdoor is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht niet van toepassing en heeft de klant niet het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.

Annulering van de bestelling is mogelijk binnen 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst. Annulering dient telefonisch of via de e-mail te geschieden. Indien MieMosa Designs op het moment van de annulering reeds kosten heeft gemaakt in het kader van de bestelling, dan heeft MieMosa Designs het recht deze kosten als annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen.

Garantie

Zoals in de Algemene Voorwaarden staat omschreven;

De klant heeft de verplichting bij ontvangst van de preparatie, te controleren of de preparatie voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de klant van mening is dat de preparatie, niet voldoet, dient hij dit zo spoedig mogelijk, schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd aan MieMosa Designs mede te delen.

Bij MieMosa Designs ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MieMosa Designs binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Op de preparatie geldt een garantie van 6 maanden op het kleurverloop van de epoxy.

MieMosa Designs biedt geen garantie op harsgietingen welke buiten hebben gestaan.

Klachten over de preparatie worden niet (verder) en behandeling genomen en de garantie komt te vervallen indien:

a. het gebrek niet onverwijld na constatering van het gebrek aan MieMosa Designs is gemeld;
b. de klant reparatie- of andere werkzaamheden aan de preparatie heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren;
c. het gebrek veroorzaakt is door de klant of door een derde, zoals stoten of laten vallen.